Ürünlerimiz


Akıllı Hizmet Robotları


Kuruluş amacımız, TÜrkiye'de, Türk mühendislerle Akıllı Hizmet Robotları üretmektir.
Akıllı Hizmet Robotları, çok kısa sürede bir çok sektörde yer alacaktır.
En çok kullanılacak sektörler :
  • Üniversite ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri
  • Bankacılık da dahil Hizmet Sektörü
  • Üretim
  • Tıp ve Kimya
  • Ev Hizmetleri
  • Hasta Bakımı
  • Afet Sonrası Ortamlar
  • Güvenlik ve Gözetleme


Yapay Zeka Ürünleri


Sınıflandırma yapabilen, İş Zekası barındıran Akıllı Öğrenebilen Sistemler iş dünyasında bir çok sektörde kullanılabilecek ürünlerdir.
Yapay Zeka ürünlerimiz, belirli amaca yönelik olarak hazırlanmakta, eğitilmekte ve uygulamaya verilmektedir.